Jump to content
Sign in to follow this  
Trust

jak wypelnic okno bitmapą??

Recommended Posts

Jezeli chcesz odmalowac w sensie takim, ze okno ma byc rozmiaru bitmapy, to utworz okno tej wielkosci i skorzystaj z bitblt. Jezeli zas to bitmapa ma byc przyporzadkowana to skorzystaj z stretchblt.
A odmalowanie polega na tym, ze jak masz uchwyt mapy, to nastepnie tworzysz kompatybilny kontekst z kontekstem okna (CreateCompatibleDC), nastepnie do niego przypisujesz mape (selectobject) i malujesz (jak wspomnialem wyzej). Wszystko najlepiej wykonac w odpwiednim komunikacie, tj. WM_PAINT. I na koncu nie zapomnij o zwolnieniu pamieci utworzonego kont. - DeleteDC.
That's all - yo 4 all.

Share this post


Link to post
Share on other sites

No przecież Twardy napisał ci co musisz zrobić, załaduj obrazek przez LoadImage lub LoadBitmap i potem w WM_PAINT

PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc=BeginPaint(hwnd,&ps);
HDC kon=CreateCompatibleDC(hdc);
SelectObject(kon,hBitmap);
BitBlt(hdc,0,0,x,y,kon,0,0,SRCCOPY);
DeleteDC(kon);
EndPaint(uchwyt,&ps);

Share this post


Link to post
Share on other sites

heh... też mam problem z bitmapkami
no wiec piszę sobie programik w MsVC++ no i w WM_PAINT umieszczam taki oto kod...

CString m_strBitmap = "C:\\Program\\busz.bmp";
HBITMAP hBitmap = (HBITMAP) ::LoadImage(AfxGetInstanceHandle(),
m_strBitmap,IMAGE_BITMAP,0,0,LR_LOADFROMFILE | LR_CREATEDIBSECTION);
PAINTSTRUCT ps; 
HDC hdc=::BeginPaint(m_hWnd,&ps); 
HDC kon=::CreateCompatibleDC(hdc); 
::SelectObject(kon,hBitmap); 
BITMAP bm;
GetObject(hBitmap, sizeof(bm), &bm);
BitBlt(hdc,0,0,bm.bmWidth,bm.bmHeight,kon,0,0,SRCCOPY); 
::DeleteDC(kon); 
::EndPaint(m_hWnd,&ps);

i czy ktoś mi powie co tu jest nie tak??
bitmapka w ogóle sie nie wyswietla - no effects :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...