Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/24/19 in all areas

  1. 1 point
    Ponieważ używasz PeekMessage() co powoduje jedynie "zajrzenie" do kolejki komunikatów windows obadanie czy nic tam nie leży i oddanie sterowania do programu, a że masz to pięknie zrobione w pętli while(true) no to wykonuje to tak szybko jak tylko potrafi, polecam użycia while(GetMessage(&message, NULL, 0, 0) ) { TranslateMessage(&message); DispatchMessage(&message); } (no chyba że tam jeszcze będziesz chciał coś dodać co spowolni działanie programu) pozdrawiam
×
×
  • Create New...