Jump to content
Sign in to follow this  
dideridu

Pesel - problem

Recommended Posts

import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
 
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
//-------------------------------------------------------------------------
 
public class ReadPesel extends JFrame implements ActionListener{
 
  JButton Przycisksprawdz, Przyciskwyjscie;
  JLabel NapisRok, NapisMiesiac, NapisDzien, NapisPlec, NapisPesel;
  JTextField NumerPesel;
//-------------------------------------------------------------------------
  public ReadPesel()
  {
 
    setSize(500,300);
    setTitle("Aplikacja do sprawdzania nr PESEL");
    setLayout(null);
 
    NapisPesel = new JLabel ("Wpisz jedenastocyfrowy nr PESEL: ");
    NapisPesel.setBounds(10,100,100,20);
    NapisPesel.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisPesel.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisPesel);
 
    NumerPesel = new JTextField("");
    NumerPesel.setBounds(10, 100, 100, 20);
    add(NumerPesel);
 
    Przycisksprawdz = new JButton("Sprawdź");
    Przycisksprawdz.setBounds(100,200,100,20);
    add(Przycisksprawdz);
    Przycisksprawdz.addActionListener(this);
 
    Przyciskwyjscie = new JButton("Wyjście");
    Przyciskwyjscie.setBounds(300,200,100,20);
    add(Przyciskwyjscie);
    Przyciskwyjscie.addActionListener(this);
 
    NapisRok.setBounds(50,100,100,20);
    NapisRok.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisRok.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisRok);
 
    NapisMiesiac.setBounds(100,100,100,20);
    NapisMiesiac.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisMiesiac.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisMiesiac);
 
    NapisDzien.setBounds(150,100,100,20);
    NapisDzien.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisDzien.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisDzien);
 
    NapisPlec.setBounds(200,100,100,20);
    NapisPlec.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisPlec.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisPlec);
//-------------------------------------------------------------------------
//-------------------------------------------------------------------------
    final String Numer_Pesel;
    final String Miesiace;
 
// -----------------------------------------------------------
    class PeselRead(String Ciag) 
    {
      Numer_Pesel = Ciag;
    }
// -----------------------------------------------------------
    public String Rok_Urodzenia() {
      String Rok1 = "";
      String Rok2 = Numer_Pesel.substring(0, 2);
      Miesiace = Numer_Pesel.substring(2, 4);
      int Mint = 0;
      String MiesiacArr[] = { "Styczen", "Luty", "Marzec", "Kwiecien", "Maj",
          "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpien", "Wrzesien", "Pazdziernik",
          "Listopad", "Grudzien" };
 
      if (Miesiace.equals("81")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("82")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("83")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("84")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("85")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("86")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("87")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("88")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("89")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("90")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("91")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("92")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 11;
      } else if (Miesiace.equals("01")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("02")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("03")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("04")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("05")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("06")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("07")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("08")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("09")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("10")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("11")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("11")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 11;
      } else if (Miesiace.equals("21")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("22")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("23")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("24")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("25")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("26")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("27")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("28")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("29")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("30")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("31")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("32")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 11;
      } else if (Miesiace.equals("41")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("42")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("43")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("44")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("45")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("46")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("47")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("48")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("49")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("50")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("51")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("52")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 11;
      } else if (Miesiace.equals("61")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("62")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("63")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("64")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("65")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("66")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("67")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("68")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("69")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("70")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("71")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("72")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 11;
      }
 
      Miesiace = MiesiacArr[Mint];
      return Rok1 + Rok2;
    }
 
    // -----------------------------------------------------------
    public String MiesiacUrodzenia() {
      return Miesiace;
    }
    // -----------------------------------------------------------
    public String DzienUrodzenia() {
      return Numer_Pesel.substring(4, 6);
    }
 
 
    // -----------------------------------------------------------
    public String Plec() {
      int Cyfra = Integer.parseInt(Numer_Pesel.substring(10, 11));
      String Plec = "";
      if ((Cyfra % 2) == 0)
        Plec = "Kobiety";
      else
        Plec = "Mezczyzny";
      return Plec;
    }
  }
 
    // -----------------------------------------------------------
 
  }
 
  private void RokUrodzenia() {
 
  }
 
  public static void main(String[] args) 
  {
    ReadPesel okienko = new ReadPesel();
    okienko.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    okienko.setVisible(true);
  }
 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) 
  {
    Object źródło = e.getSource();
    if ródło==Przycisksprawdz)
    {
      NapisRok.setText("Rok urodzenia: " + NapisRok);
      NapisMiesiac.setText("Miesiąc urodzenia: " + NapisMiesiac);
      NapisDzien.setText("Dzień urodzenia: " + NapisDzien);
      NapisPlec.setText("Płeć: " + NapisPlec);
 
    }
    else if ródło==Przyciskwyjscie)
    {
      dispose();
    }
  }
 
}

Cześć powyżej zamieściłam kod, który stworzyłam... ale mam problem. Pojawiły mi się takie komunikaty:

Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems: 
    Syntax error on token "(", { expected
    Syntax error on token "Ciag", ( expected after this token
    Syntax error, insert "}" to complete ClassBody

    at ReadPesel.<init>(ReadPesel.java:70)
    at ReadPesel.main(ReadPesel.java:302)

 

Proszę o pomoc w opanowaniu tych błędów.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
 
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
//-------------------------------------------------------------------------
 
public class ReadPesel extends JFrame implements ActionListener{
 
  JButton Przycisksprawdz, Przyciskwyjscie;
  JLabel NapisRok, NapisMiesiac, NapisDzien, NapisPlec, NapisPesel;
  JTextField NumerPesel;
//-------------------------------------------------------------------------
  public ReadPesel()
  {
 
    setSize(500,300);
    setTitle("Aplikacja do sprawdzania nr PESEL");
    setLayout(null);
 
    NapisPesel = new JLabel ("Wpisz jedenastocyfrowy nr PESEL: ");
    NapisPesel.setBounds(10,100,100,20);
    NapisPesel.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisPesel.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisPesel);
 
    NumerPesel = new JTextField("");
    NumerPesel.setBounds(10, 100, 100, 20);
    add(NumerPesel);
 
    Przycisksprawdz = new JButton("Sprawdź");
    Przycisksprawdz.setBounds(100,200,100,20);
    add(Przycisksprawdz);
    Przycisksprawdz.addActionListener(this);
 
    Przyciskwyjscie = new JButton("Wyjście");
    Przyciskwyjscie.setBounds(300,200,100,20);
    add(Przyciskwyjscie);
    Przyciskwyjscie.addActionListener(this);
 
    NapisRok.setBounds(50,100,100,20);
    NapisRok.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisRok.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisRok);
 
    NapisMiesiac.setBounds(100,100,100,20);
    NapisMiesiac.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisMiesiac.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisMiesiac);
 
    NapisDzien.setBounds(150,100,100,20);
    NapisDzien.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisDzien.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisDzien);
 
    NapisPlec.setBounds(200,100,100,20);
    NapisPlec.setForeground(Color.MAGENTA);
    NapisPlec.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD,10));
    add(NapisPlec);
		}
//-------------------------------------------------------------------------
//-------------------------------------------------------------------------
    public String Numer_Pesel;
    public String Miesiace;
 
// -----------------------------------------------------------
    void PeselRead(String Ciag) 
    {
      Numer_Pesel = Ciag;
    }
// -----------------------------------------------------------
    public String Rok_Urodzenia() {
      String Rok1 = "";
      String Rok2 = Numer_Pesel.substring(0, 2);
      Miesiace = Numer_Pesel.substring(2, 4);
      int Mint = 0;
      String MiesiacArr[] = { "Styczen", "Luty", "Marzec", "Kwiecien", "Maj",
          "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpien", "Wrzesien", "Pazdziernik",
          "Listopad", "Grudzien" };
 
      if (Miesiace.equals("81")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("82")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("83")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("84")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("85")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("86")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("87")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("88")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("89")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("90")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("91")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("92")) {
        Rok1 = "18";
        Mint = 11;
      } else if (Miesiace.equals("01")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("02")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("03")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("04")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("05")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("06")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("07")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("08")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("09")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("10")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("11")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("11")) {
        Rok1 = "19";
        Mint = 11;
      } else if (Miesiace.equals("21")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("22")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("23")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("24")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("25")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("26")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("27")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("28")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("29")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("30")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("31")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("32")) {
        Rok1 = "20";
        Mint = 11;
      } else if (Miesiace.equals("41")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("42")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("43")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("44")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("45")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("46")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("47")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("48")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("49")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("50")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("51")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("52")) {
        Rok1 = "21";
        Mint = 11;
      } else if (Miesiace.equals("61")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 0;
      } else if (Miesiace.equals("62")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 1;
      } else if (Miesiace.equals("63")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 2;
      } else if (Miesiace.equals("64")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 3;
      } else if (Miesiace.equals("65")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 4;
      } else if (Miesiace.equals("66")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 5;
      } else if (Miesiace.equals("67")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 6;
      } else if (Miesiace.equals("68")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 7;
      } else if (Miesiace.equals("69")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 8;
      } else if (Miesiace.equals("70")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 9;
      } else if (Miesiace.equals("71")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 10;
      } else if (Miesiace.equals("72")) {
        Rok1 = "22";
        Mint = 11;
      }
 
      Miesiace = MiesiacArr[Mint];
      return Rok1 + Rok2;
    }
 
    // -----------------------------------------------------------
    public String MiesiacUrodzenia() {
      return Miesiace;
    }
    // -----------------------------------------------------------
    public String DzienUrodzenia() {
      return Numer_Pesel.substring(4, 6);
    }
 
 
    // -----------------------------------------------------------
    public String Plec() {
      int Cyfra = Integer.parseInt(Numer_Pesel.substring(10, 11));
      String Plec = "";
      if ((Cyfra % 2) == 0)
        Plec = "Kobiety";
      else
        Plec = "Mezczyzny";
      return Plec;
    }
  
 
    // -----------------------------------------------------------
 
  private void RokUrodzenia() {
 
  }
 
  public static void main(String[] args) 
  {
    ReadPesel okienko = new ReadPesel();
    okienko.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    okienko.setVisible(true);
  }
 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) 
  {
    Object źródło = e.getSource();
    if ródło==Przycisksprawdz)
    {
      NapisRok.setText("Rok urodzenia: " + NapisRok);
      NapisMiesiac.setText("Miesiąc urodzenia: " + NapisMiesiac);
      NapisDzien.setText("Dzień urodzenia: " + NapisDzien);
      NapisPlec.setText("Płeć: " + NapisPlec);
 
    }
    else if ródło==Przyciskwyjscie)
    {
      dispose();
    }
  }
}

Poprawiłem, kompiluje się, ale nie uruchomisz bez metody Main, a dodatkowo ten kod jest paskudny.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...