Jump to content

Hound

Members
  • Posts

    0
  • Joined

  • Last visited

    Never

Hound's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

  1. mozesz wyslac komunikat z set_font, np: SendMessage(Handle,WM_SETFONT,(WPARAM)GetStockObject(DEFAULT_GUI_FONT ),MAKELPARAM(1, 0));
  2. Co nalezy zrobic aby ta zmiana w listboxie była uaktualniona (przedtem bylo bez stylu LBS_MULTIPLESEL) ?? DWORD AddStyle= WS_CHILD | WS_VISIBLE | LBS_MULTIPLESEL; SetWindowLong(hwndl,GWL_STYLE, (LONG) AddStyle); Probowalem juz takich roziwazan ale nic to nie daje :( RedrawWindow(hwndl,NULL,NULL,RDW_UPDATENOW|RDW_INVALIDATE|RDW_ERASE|RDW_FRAME); SetWindowPos(hwndl,HWND_TOP,Left,Top,Width,Height,SWP_FRAMECHANGED); UpdateWindow(hwndl);
×
×
  • Create New...