Jump to content

amad89

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About amad89

  • Rank
    Newbie
  1. Cześć mam pytanie czy wie ktoś dlaczego napisany skrypt posługujący wysyłanie wiadomości email nie działa. Po naciśnięciu akcji wysyłania formularz, pojawia się biała strona. <?php //filtruje dane użytkownika $name = htmlspecialchars(trim($_POST['name'])); $email = htmlspecialchars(trim($_POST['email'])); $message = htmlspecialchars(trim($_POST['message'])); $send = $_POST['send']; //mail na który będa wysyłane wiadomości $odbiorca = "arekmadera@gmail.com"; //nagłówki $header = "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\nFrom: $email"; //Sprawdzam czy istnieje ciastko, jeżeli tak wyświetlam komunikat if (isset($_COOKIE['send'])) $error ='Odczekaj '.($_COOKIE['send']-time()).' sekund przed wysłaniem kolejnej wiadomości'; if ($send && !isset($_COOKIE['send'])) { //Sprawdzam nick if (empty($imie)) { $error = "Nie wypełniłeś pola <strong>Nick !</strong><br/>"; } elseif (strlen($imie) > 20) { $error .="Za długi nick - max. 20 znaków <br/>";} //Sprawdzam mail if (empty($email)) { $error .= "Nie wypełniłeś pola <strong>E-mail !</strong><br/>"; } elseif (strlen($email) > 30) { $error .="Za długi e-mail - max. 30 znaków <br/>";} elseif (preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ0-9\-\_\.]+\@[a-zA-ZąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ0-9\-\_\.]+\.[a-z]{2,4}$/',$email) == false) { $error .= "Niepoprawny adres E-mail! <br/>"; } //Sprawdzam wiadomosc if (empty($message)) { $error .= "Nie wypełniłeś pola <strong>Wiadomość !</strong><br/>"; } elseif (strlen($message) > 400) { $error .="Za długa wiadomość - max. 400 znaków <br/>";} //Sprawdzam czy są błędy i wysyłam wiadomość if (empty($error)) { $list = "Przysłał - $imie ($email) <br/> Treść wiadomości - $message"; if (mail($odbiorca, $temat, $list, $header)) { $error .= "Twoja wiadomość została wysłana"; setcookie("send", time()+60, time()+60); } else { $error .= "Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości, spróbuj później.";} } } ?> dodam też kod html <form action="kontakt.php" method="post"> <input type="text" name="name" placeholder="Imię i nazwisko" required> <input type="email" name="email" placeholder="Twój email" required> <textarea name="message" placeholder="Napisz tu wiadomość" required></textarea> <input type="submit" name="send" value="Wyślij formularz"> </form>
×
×
  • Create New...