Jump to content
Sign in to follow this  
Bartosz Wójcik

Błąd kompilacji Haskella

Recommended Posts

Mam mały problem z kompilacją kodu:

-- encrypted with https://www.stringencrypt.com (v1.0.0) [Haskell]
module Main where
 
import qualified Data.Char
import qualified Data.Bits
 
main = do
 putStrLn $ ffffff
 
-- ffffff = "abc!"
ffffff = zipWith f [0..] [ 0x41F6, 0x41F0, 0x41EE, 0x41AF ]
 where
  f wlyxp wflco = let rhsfn0 = wflco
            rhsfn1 = rhsfn0 + wlyxp
            rhsfn2 = rhsfn1 `Data.Bits.xor` 0x531D
            rhsfn3 = rhsfn2 - 0xC028
            rhsfn4 = rhsfn3 + wlyxp
            rhsfn5 = rhsfn4 `Data.Bits.xor` 0x1851
            rhsfn6 = rhsfn5 + wlyxp
            rhsfn7 = rhsfn6 - wlyxp
            rhsfn8 = rhsfn7 `Data.Bits.xor` wlyxp
            rhsfn9 = Data.Bits.complement rhsfn8
            rhsfn10 = rhsfn9 + 0x6B0A
            rhsfn11 = rhsfn10 + wlyxp
            rhsfn12 = rhsfn11 `Data.Bits.xor` 0x2016
            rhsfn13 = rhsfn12 `Data.Bits.xor` wlyxp
          in Data.Char.chr ( Data.Bits..&. 0xFFFF)

Ideone wypluwa mi taki błąd

[1 of 1] Compiling Main       ( prog.hs, prog.o )

prog.hs:27:40:
  Couldn't match expected type `Int' with actual type `a0 -> a0'
  In the first argument of `Data.Char.chr', namely
   `(Data.Bits..&. 65535)'
  In the expression: Data.Char.chr (Data.Bits..&. 65535)
  In the expression:
   let
    rhsfn0 = wflco
    rhsfn1 = rhsfn0 + wlyxp
    rhsfn2 = rhsfn1 `Data.Bits.xor` 21277
    ....
   in Data.Char.chr (Data.Bits..&. 65535)

Jako, że moja znajomość Haskella jest znikoma może ktoś wie jak to poprawić?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry, dopiero teraz zauważyłem post.

Ostatnia linijka, chyba wypadła Ci nazwa zmiennej z lewej strony operatora ".&.", tzn.:

in Data.Char.chr ( rhsfn13 Data.Bits..&. 0xFFFF )

U mnie działa :P

$ ghc prog2.hs
[1 of 1] Compiling Main       ( prog2.hs, prog2.o )
Linking prog2 ...

$ ./prog2 
abc!
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie, ciągle go za słabo znam, żeby napisać w nim coś większego. Mam go na liście języków do nauki już od jakiegoś czasu i co jakiś czas wracam, żeby przeczytać o nim co nieco :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...