Jump to content
Sign in to follow this  
Bartosz Wójcik

Kompilator Go

Recommended Posts

Widać poprawę w generowanym kodzie, bo spojrzałem na najnowszą wersję, jednak zdarzają się kwiatki jak:

1. Bezsensowe wymiany rejestrów

.text:0048B721         xchg  ebx, esi
.text:0048B723         neg   ebx
.text:0048B725         xchg  ebx, esi

2. To jest dobre:

.text:0048A617         mov   [esp+0A8h+arg_8], esi
.text:0048A61E         mov   [esp+0A8h+arg_C], edi
.text:0048A625         mov   [esp+0A8h+arg_10], 214h
.text:0048A630         mov   [esp+0A8h+arg_14], eax
.text:0048A637         mov   [esp+0A8h+arg_18], ecx
.text:0048A63E         add   esp, 0A8h
.text:0048A644         retn

Zapisuje lokalne parametry na stosie funkcji po czym z niej wychodzi :P 

3. Posługiwanie się 8 bitowymi rejestrami, gdy można skorzystać z 32 bitowych

.text:0048A3F3         movzx  ebx, [esp+0A8h+var_98]
.text:0048A3F8         cmp   bl, 0
.text:0048A3FB         jz   short loc_48A455

4. Jako jedyny kompilator na świecie sprawdza czy rejestr jest zerowy używając cmp zamiast test

.text:0048A412         cmp   ecx, 0
.text:0048A415         jz   short loc_48A419

5. Używa niepotrzebnie instrukcji CLD oraz barier UD2 po wywołaniu wyjątku

.text:00423350         mov   ecx, large fs:14h
.text:00423357         mov   ecx, [ecx+0]
.text:0042335D         cmp   esp, [ecx+8]
.text:00423360         jbe   short loc_423395
.text:00423362         sub   esp, 10h
.text:00423365         mov   ebx, runtime_sliceError.tab
.text:0042336B         mov   [esp+10h+i.tab], ebx ; i
.text:0042336E         mov   ebx, runtime_sliceError.data
.text:00423374         mov   [esp+10h+i.data], ebx
.text:00423378         call  runtime_convI2E
.text:0042337D         lea   ebx, [esp+10h+var_8]
.text:00423381         cld
.text:00423382         mov   ecx, [ebx]
.text:00423384         mov   [esp+10h+i.tab], ecx ; e
.text:00423387         mov   ecx, [ebx+4]
.text:0042338A         mov   [esp+10h+i.data], ecx
.text:0042338E         call  runtime_gopanic
.text:00423393         ud2

6. Nie potrafi wykorzystać wyników operacji logicznych do sprawdzania stanu rejestru (0 czy nie)

.text:004020A9         mov   ebx, ebp
.text:004020AB         and   ebx, 20h
.text:004020AE         cmp   bl, 0
.text:004020B1         jnz   short loc_402116

Tutaj zbędna jest operacja cmp.

Nie jest to kompilator najwyższych lotów i brakuje mu lata świetlne do LLVM i Intel-a.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 godziny temu, Bartosz Wójcik napisał:

brakuje mu lata świetlne do LLVM i Intel-a.

To akurat nie jest dziwne, Go to relatywnie młody język ;)
Wiele z rzeczy o których wspomniałeś jest w planach do poprawki w wersji 1.6 - link.
Najważniejsze, że programy pisane w Go są wydajne, a samo pisanie w tym - niesamowicie przyjemne i proste :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Programy, w których kompilator generuje niewydajny kod nie mogą być uznawane za wydajne, to wbrew logice :), potwierdzi to każdy benchmark jeśli postawisz obok siebie ten sam algorytm skompilowany w Go i kompilatorach z VC++ i Intela.

Share this post


Link to post
Share on other sites

słabo to wygląda , po skompilowaniu tego :
 

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World")
}

plik exe ma 1.5 MB

:-)

go version go1.4.2 windows/386

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...